Topsælgere
Færdselsregler for el-scootere:
Der kræves ikke kørekort for at køre på en el-scooter med maks. hastighed på op til 30 km/t.

El-scootere betragtes i færdselsloven som cykler. Dette betyder at man skal følge reglerne som var man på cykel. Ved hastigheder over 6 km/t skal man skal køre i vejkant eller på cykelsti, hvis denne forefindes.

Kører man derimod under 6 km/t. betragtes man som fodgænger, hvilket betyder at man op til denne hastighed må køre på fortovet. Maks. tilladte hastighed for en el-scooter er 15 km/t.

Der er ikke lovkrav om at benytte styrthjelm og sikkerhedsseler.

Der skal anvendes lys i lygtetændingstiden (tiden mellem solnedgang og solopgang samt i diset og tåget vejr).

 
Forsikring:
En el-scooter med en maks. hastighed på op til 15 km/t betragtes i lovmæssig forstand som en cykel af langt de fleste forsikringsselskaber. Det vil sige at den hører med under hjemmets indbo, familie- eller husstandsforsikring som dækker ansvar, brand og tyveri m.v. for cykler/cyklister - og dermed også el-scootere.

Det vil derfor som hovedregel ikke være nødvendigt at tegne en særskilt forsikring til el-scooteren. Vi anbefaler dog altid vore kunder at de kontakter deres forsikringsselskab og forhører sig, eller får det specielt noteret som værende omfattet af forsikringspolicen.